θέματα ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ανά κεφάλαιο

Ευχαριστούμε τη συνάδελφο Πόπη Διαμαντή για τον κόπο να ξεχωρίσει τα θέματα ανά κεφάλαιο για καλύτερη εξάσκηση. Αφήσαμε τις μονάδες ως ήταν, για να καταλάβετε πως βαθμολογείστε. ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2009-2016 ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Α.ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ
a)      Το διάφραγμα που χωρίζει τους δύο κόλπους της καρδιάς λέγεται μεσοκολπικό
b)      Η μιτροειδής βαλβίδα φράζει το δεξιό κολποκοιλιακό στόμιο της καρδιάς διάφραγμα.
c)       Ο φλεβόκομβος είναι ατρακτοειδής σχηματισμός και βρίσκεται στο δεξιό κόλπο της καρδιάς
d)      Οι αρτηρίες φέρνουν το οξυγονωμένο αίμα σε κάθε κύτταρο του σώματος
e)      Η τριγλώχινα βαλβίδα φράζει το αριστερό κολποκοιλιακό στόμιο.
Β.ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
ΣΤΗΛΗ Α
                              ΣΤΗΛΗ Β
Στεφανιαίες αρτηρίες

Αιμάτωση διαφράγματος
Βρογχικές αρτηρίες

Αιμάτωση άνω άκρων
Κάτω μεσεντέρια αρτηρία

Αιμάτωση καρδιάς
Κοιλιακή αρτηρία

Αιμάτωση παχέος εντέρου
Κάτω φρενική αρτηρία

Αιμάτωση ήπατος και σπλήνα

                             Αιμάτωση πνεύμονα Γ.ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Α. Από ποια καρδιακή κοιλότητα εκφύεται η αορτή και σε ποια μέρη διακρίνεται;
Μονάδες 13
Γ1. Ποιες φλέβες του πεπτικού συστήματος σχηματίζουν την πυλαία φλέβα;
Μονάδες 16
Β1. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τους κλάδους που δίνει η κατιούσα θωρακική αορτή.
Μονάδες 12
Δ2. Ποιος είναι ο σκοπός του σχηματισμού των βαλβίδων στις φλέβες των κάτω άκρων;
Μονάδες 11
Β1. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τους τρεις (3) κλάδους που εκφύονται από το αορτικό τόξο.
Μονάδες 9
Β2. Από ποια μέρη του σώματος συγκεντρώνει το αίμα η άνω κοίλη φλέβα.

Μονάδες 10ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2009-2016 ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑ
Α.ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ
α. Για τη χυμική ανοσία είναι υπεύθυνα τα   Β-λεμφοκύτταρα.
β.  Οι ουσίες που εισάγονται στον οργανισμό για να προκληθεί ανοσία λέγονται εμβόλια.
β. Τα αντισώματα είναι πρωτεΐνες του αίματος
γ. Όταν ένα άτομο έχει στον ορό του αίματος το αντίσωμα αντι-Α, τότε ανήκει στην ομάδα αίματος Α.
α. Οι αντί-Rh συγκολλητίνες διατηρούνται για 1-2 χρόνια και μετά εξαφανίζονται.
γ. Η επίκτητη ενεργητική ανοσία αρχίζει μετά τον 1 ο χρόνο της ζωής.
Β.ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
ΣΤΗΛΗ Α                                              ΣΤΗΛΗ Β
 1. Άνοσος ορός                             α. Γευστικοί κάλυκες
 2. Κυτταρική ανοσία                    β. Μήλο του Αδάμ
3. Ήπαρ                                            γ. Τ – λεμφοκύτταρα
 4. Θυρεοειδής χόνδρος              δ. Χολή
 5. Θηλές γλώσσας                       ε. Πέψη τροφών  
                                                        στ. Έτοιμα αντισώματα
Μονάδες 10
Γ.ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 1ο
 Α. Τι είναι φυσική  ανοσία; Να αναφέρετε τους αμυντικούς μηχανισμούς της.
 Μονάδες 10
 Β. Ποιες είναι οι ομάδες των εμβολίων, ανάλογα με τις ουσίες που εισάγονται στον οργανισμό με αυτά; 
 Μονάδες 15
ΘΕΜΑ Β.
Β1. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τα έμμορφα στοιχεία του αίματος.
 Μονάδες 9
 Β2. Τι είναι τα αντιγόνα και ποιες ιδιότητες θα πρέπει να έχει μια ουσία για να είναι αντιγονική ;
 Μονάδες 16
Γ2. Ποιες είναι οι διαφορές της δευτερογενούς απάντησης του οργανισμού στην είσοδο ενός αντιγόνου σε σχέση με την πρωτογενή απάντηση;
 Μονάδες 9
Β2. Σε τι χρησιμεύει το αίμα στον ανθρώπινο οργανισμό;
Μονάδες 13
Β2. Τι είναι η επίκτητη ανοσία; 
Μονάδες 6
Γ1. Τι είναι η φυσική ανοσία (μον. 2) και ποιους μηχανισμούς περιλαμβάνει; (μον. 8) Μονάδες 10
∆1. Μια γυναίκα τριάντα (30) ετών με ομάδα αίματος Α Rhesus αρνητικό (Rh-), φυσιολογικά δεν έχει αντι- Rh συγκολλητίνες στον ορό του αίματός της. Αυτές δημιουργούνται μόνο αν ευαισθητοποιηθεί με την εισαγωγή στον οργανισμό της Rh θετικών ερυθρών. Να αναφέρετε σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να συμβεί αυτό.
Μονάδες 10
Δ1. Πώς προστατεύεται ένα βρέφος σαράντα (40) ημερών από διάφορες λοιμώξεις, μέσω της ανοσίας (μον. 8). Πώς ονομάζεται ο τύπος της ανοσίας που έχει το βρέφος αυτό (μον. 2).
Μονάδες 10

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2009-2016 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Α.ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ
β. Το ήπαρ βρίσκεται στην άνω κοιλία κάτω από τον αριστερό θόλο του διαφράγματος.
γ. Ο άνθρωπος έχει συνολικά οκτώ (8) προγόμφιους.
β. Η σκληρή υπερώα ταλαντεύεται από το ρεύμα του αέρα, προκαλώντας το γνωστό μας ροχαλητό.
γ. Ένα από τα τρία μέρη του λεπτού εντέρου είναι το ορθό
β. Η αδαμαντίνη είναι η πιο μαλακή ουσία του ανθρώπινου σώματος.
γ. Η εξωκρινής μοίρα του παγκρέατος παράγει την ινσουλίνη.
γ. Μια συνηθισμένη αιτία αβιταμίνωσης είναι η παρατεταμένη λήψη αντιβιοτικών ευρέως φάσματος.
ε. Η οδοντίνη είναι η πιο σκληρή ουσία του ανθρώπινου σώματος.
Β.ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ
ΣΤΗΛΗ Α                           ΣΤΗΛΗ Β
1. Μύτη                             α. Σχηματισμός κοπράνων
2. ∆όντια                           β. Παραγωγή της φωνής
3. Λάρυγγας                     γ. Παραγωγή σάλιου
4. Οισοφάγος                   δ. Μάσηση της τροφής
5. Παχύ Έντερο               ε. Μεταφορά της τροφής
                                         στ. Όσφρηση
Μονάδες 10
ΣΤΗΛΗ Α                           ΣΤΗΛΗ Β
1. Ήπαρ                               α. Παραγωγή πτυαλίνης
2. Σιαλογόνοι αδένες            β. Παραγωγή ωκυτοκίνης
3. Στομάχι                           γ. Σύνθεση και διάσπαση λιπαρών οξέων
4. Σπλήνας                           δ. Παραγωγή ενδογενή παράγοντα
5. Παχύ έντερο                    ε. Απορρόφηση νερού και έκκριση άφθονης βλέννας
                                               στ. Παραγωγή αντισωμάτων Μονάδες 10
Γ.ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Β1. Από ποια όργανα και από ποιους μεγάλους αδένες αποτελείται το πεπτικό σύστημα; Μονάδες 11
Γ2. Ποιες είναι οι λειτουργίες του σπλήνα;
Μονάδες 15
Δ2. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η θέση και η μορφή του στομάχου (μον. 8) και ποιοι είναι οι τρεις (3) τύποι του; (μον. 6) Μονάδες 14
∆2. Πού παράγεται το σάλιο (μονάδες 2), τι περιέχει αυτό (μονάδες 6) και σε τι χρησιμεύει (μονάδες 8); Μονάδες 16
Β1. Να αναφέρετε ονομαστικά τις τρεις (3) μοίρες του φάρυγγα και τις τέσσερις (4) του οισοφάγου
Γ2. Να περιγράψετε τέσσερις (4) από τις λειτουργίες του ήπατος. Μονάδες 16
Γ1. Να περιγράψετε τις τρεις (3) φάσεις της λειτουργίας της κατάποσης. Μονάδες 13
Β2. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τις μοίρες στις οποίες διαιρείται το στομάχι και τα μέρη από τα οποία αποτελείται η κάθε μοίρα. Μονάδες 12
Γ1. Ποιες είναι οι λειτουργίες του σπλήνα;
Μονάδες 15
Α. Ποιες είναι οι λειτουργίες του ήπατος;
Μονάδες 16
Β. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τα μέρη στα οποία χωρίζεται το παχύ έντερο. Μονάδες 9
Β2. Να αναφέρετε, ονομαστικά, ποια στόμια εμφανίζει το στομάχι και σε ποιες μοίρες διαιρείται. Μονάδες 8
Β3. Τι είναι η κατάποση (μον. 3). Να αναφέρετε, ονομαστικά, τις φάσεις της κατάποσης (μον. 6). Μονάδες 9
Γ2. Σκωληκοειδής απόφυση: Να περιγράψετε πού βρίσκεται (μον. 4), τι μήκος έχει (μον. 2), ποια μέρη εμφανίζει (μον. 6) και γιατί είναι αμυντικό όργανο (μον. 3). Μονάδες 15

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2009-2016
 ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Α.ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ
·         Οι τελικές διακλαδώσεις του βρογχικού δέντρου καταλήγουν στις πνευμονικές κυψελίδες.
·         Η τραχεία στο τέλος της διχάζεται στους δύο βρόγχους
·         Η φωνή παράγεται μόνο κατά την εισπνοή.
·         Ο αριστερός βρόγχος είναι πιο ευρύς και πιο κοντός από το δεξιό.
·         Στις γυναίκες το σχήμα του λάρυγγα δεν μεταβάλλεται και έτσι η γυναικεία φωνή παραμένει σχεδόν ίδια.
·         Οι βρογχικές αρτηρίες μεταφέρουν αρτηριακό αίμα.
·         Η φωνή παράγεται κατά την εισπνοή.
·         Ο αριστερός πνεύμονας έχει δύο (2) λοβούς.
·         Οι πνεύμονες περιβάλλονται εξωτερικά από έναν υμένα, τον υπεζωκότα
Β.ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
2.Β.Ποιες είναι οι μορφές της αναπνοής και ποιες είναι οι παραλλαγές των αναπνευστικών κινήσεων; (Μονάδες 12)
Δ1. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τα όργανα του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος. (Μονάδες 8)
Β1. Πόσοι και ποιοι είναι οι χόνδροι του λάρυγγα;  (Μονάδες 13)
Δ1. Να αναφέρετε τα τέσσερα (4) κύρια γεγονότα στα οποία διαιρείται η διαδικασία της αναπνοής. (Μονάδες 16)
Γ1. Ποιος είναι ο ρόλος της επιγλωττίδας κατά την κατάποση και την αναπνοή; (Μονάδες 9)
Β3. Ποιοι είναι οι σωλήνες (αεραγωγοί) μέσα από τους οποίους μεταφέρεται στους πνεύμονες ο αέρας που αναπνέουμε; (Μονάδες 10)
Δ1. Να αναφέρετε τους τρεις (3) τρόπους, με τους οποίους μεταφέρεται το διοξείδιο του άνθρακα από το αίμα. (Μονάδες 9)
Β2. Τι είναι ο λάρυγγας (μον. 2) και ποιος ο ρόλος του; (μον. 4)    (Μονάδες 6)
Δ2. Κατά την εισπνοή, συχνά, μόρια σκόνης κινούνται προς τους πνεύμονες. Με ποιο τρόπο, μέσω της τραχείας, ο οργανισμός εμποδίζει τα μόρια σκόνης να φτάσουν στους πνεύμονες; (Μονάδες 8)
Γ1. Ποια ανατομικά στοιχεία περνούν από τις πύλες του πνεύμονα. (Μονάδες 10)

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2009-2016 

ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ

Α.ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ
Η γονιμοποίηση του ωαρίου γίνεται στη μήτρα
Η μήτρα ανήκει στα έσω γεννητικά όργανα της γυναίκας
Μέσα από τον προστάτη περνάει η πρώτη μοίρα της ουρήθρας, η προστατική
Ο σπερματικός τόνος περιλαμβάνει τη βουβωνική και την πυελική μοίρα του σπερματικού πόρου.
Η γονιμοποίηση του ωαρίου γίνεται στον πυθμένα της μήτρας.
Β.ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 4ο Α. Να περιγράψετε τρεις (3) από τις δράσεις της τεστοστερόνης. ( Μονάδες 12)
∆3. Τι είναι ο ωοθυλακικός κύκλος, ποιες είναι οι φάσεις του (ονομαστικά) και από ποιες ορμόνες ρυθμίζεται η καθεμιά φάση;  (Μονάδες 9)
Γ2. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τις μοίρες των σαλπίγγων ή ωαγωγών.   (Μονάδες 12)
Β2. Να δώσετε τους ορισμούς της ωοθυλακιορρηξίας και της γονιμοποίησης.  (Μονάδες 11)
Γ2. Από τι αποτελείται το γεννητικό σύστημα του άνδρα;   (Μονάδες 14)
Β3. Να αναφέρετε τα έσω γεννητικά όργανα της γυναίκας.   (Μονάδες 8)
Β3. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τις μοίρες στις οποίες διακρίνεται ο σπερματικός πόρος. (Μονάδες 5)
Γ1. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τα όργανα από τα οποία αποτελείται το αιδοίο.     (Μονάδες 14)
∆3. Κατά την αναπαραγωγική ζωή μιας γυναίκας είναι δυνατόν να γίνει γονιμοποίηση με σεξουαλική επαφή η οποία θα προηγηθεί 2-3 ημέρες της ωοθυλακιορρηξίας (μον. 2); Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μον. 5).         (Μονάδες 7) 
Β1. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τις μοίρες από τις οποίες αποτελούνται οι σάλπιγγες. (Μονάδες 8)